İnsanlık Tarihini Değiştiren Buluşlar

İnsanlık Tarihini Değiştiren Buluşlar

İnsanlar hayatlarını basitleştirmek ve kolay yoldan bir şeylere ulaşmak için her zaman arayış içinde bulunurlar. Her bir buluş yeni bir devrimdir, ve insanlık tarihi boyunca bir çok yeni icat bulunmuştur. Bugün ki yazımızda, insanlık tarihine yön veren ve tarihi değiştiren icatları yazacağız.

1.Tekerlek

Tekerlek tarihin en büyük buluşu olarak bilinir. Tekerlek veya Teker, çalışma prensibi basit bir şekilde bir dingil ile beraber yaptığı dönme hareketi sayesinde sürtünme kuvvetini yenmek olarak tanımlanabilir.

Tekerlek fikri ilk olarak muhtemelen, yan yana yatırılmış ağaç gövdeleri üzerine koyulan nesnelerin itilerek hareket ettirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bilinen en eski tekerlek, birbirine tahta mıhlarla iliştirilmiş yan yana üç kalasın yontularak yuvarlaklaştırılması yöntemiyle üretilmiştir. Tekerlek ile ilgili en eski kayıt ise, M.Ö 3.500 yıllarına ait, tekerlekli bir kızağı resmeden Sümer(Uruk) piktogramıdır. Döner masa ile çömlek üretimine de aynı tarihlerde Mezopotamya’da rastlanır.

Bir çember ve çemberi merkeze bağlayan parmaklıklardan oluşmuş tekerleklere ise ilk olarak MÖ 2000’lı yıllarda Anadolu’da ki atlı arabalarda rastlanır.

2. Ampul

Ampulün mucidi olarak Thomas Edison bilinse de ampulün mucidi  Sir Humphry Davy’dir.  Edison’ın başkalarının icatlarını çalıp kendisinin gibi gösterdiği bir gerçektir. Bu yazımızda Edison’a sövmeyi bitirip ampulün icadına geçebiliriz.

Ampul Sir Humphry Davy tarafından bulunmuştur. 1802 yılında, Sir Humphry Davy o zamana kadar ki en güçlü elektrik pilini yapmıştır.  O yıl içinde ince bir platin tel içinden elektrik akımını geçirerek ilk ampulü elde eden Davy, bu şekilde modern ampulün atası olan bu cihazı geliştirdi. Davy platini seçmişti çünkü en yüksek sıcaklıkta eriyen metallerden biri olduğunu biliyordu.

3.Yazı

Yazı, insanların birbiriyle konuşmadan iletişim kurmasına ve duygu, düşüncelerini bir yerlere yazarak ifade etmelerini sağlıyor. Yazının önemini biliyorsunuzdur. Bir çok ünlü düşünürler, 2 icadın fen, bilim ve teknolojiye yön verdiğini düşünürler bunlar tekerlek ve yazıdır.

Yazının bir mucidi yoktur, yazı medeniyetlerin ortak eseridir ve binlerce yıllık bir birikim ve gelişimin icadıdır. Yazı ihtiyacı, Yontma Çağ insanları zamanından itibaren başlar. O çağda yazıya insanların, dinlerini, düşüncelerini, fikirlerini ifade etmek ve uzakta ki dostları ile haberleşmiş için ihtiyaç duyulduğu biliniyor.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin her zaman ihtiyaç duyacağımız bir icattır yazı.

4.Araba

Araba, insanların bir yerlere daha hızlı ulaşabilmek için buldukları çözümdür. Zamanımızda da bu düşünceye hizmet ediyordur.

Otomobilin icatı 300 yıl öncesine dayanır. Kendi düşüncesi ile hareket eden bir araba fikri, 18. yüzyılda makine çağının ilerlemesi ile gerçekleşti. İlk olarak 1705 yılında İngiliz Thomas Newcomen ve 1760 senesinde James Watt tarafından, maden ocaklarında kullanılmak üzere, buharla çalışan ve güç üreten ilk makineleri yaptılar. Bunlar buhar motorlarıydı ve sanayi devrimi başlamıştı. Bir çok mucidin geliştirmeye çalışması araba için sadece gelişmeler yapmıştır ta ki, 1801 yılında İngiliz Richard Trevithick, buharla çalışan ilk arabayı yaptı. Buhar elde edilmesi büyük hacim ve işçilik gerektirdiğinden, daha pratik çözümler üzerinde çalışmaya başladı. Bunu izleyen 60 yıl boyunca, başka mucitlerde aynı doğrultudaki çalışmalarını sürdürdüler. Gerçekleştirilen modellerin çoğu buharlıydı. Ayrıca bir kaç tane de elektrikle çalışan modeller yapılmıştı.

1860 senesinde Alman August Otto, havagazı ile çalışan ilk otomobili icat etti.

Arabanın icadında bir çok emektarın ismi bulunur ve bu da arabaların ne kadar güzel olduğunu bize kanıtlıyor.

5.Para

‘Para, para, para’ Napolyon’un meşhur sözüyle birlikte hayatımızın vazgeçilmez icadı. Paranın atası Lidyalılardır. Paranın tarihini araştırmaya başladığınızda öncelikle darp kelimesi ile karşılaşacaksınız. Tarihteki ilk para darp yöntemiyle basıldı. Bu nedenle şu an var olan para basma yerlerine verilen isim de darphane. Peki darp yöntemi nedir?

M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu’da bir uygarlık olan Lidyalılar, bir kalıp üstüne konan madeni pula hareketli bir üst kalıp yerleştirmişler. Bu kalıba da çekiç ile vurarak darp yöntemiyle tarihin ilk parasını basmışlar. Büyük darphaneye geçişte ise Osmanlı’nın payı var. Tarihin ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da kuruldu.

İlk paranın icadından sonra paranın zaferler için anı olarak basıldığı bir dönem başladı. Eski Yunan’da Perslere karşı kazanılan zaferin anısına M.Ö. 479 yılında ilk hatıra parası basıldı.

Hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz bir icattır para. Kimilerine göre icat edilmesi iyi bir şeyken bazı insanlara göre ise, tek amacı bazı insanların üstünlüğünü tek bir eşya üzerinden paylaşmasıydı. Belki de doğrudur.

6. Elektrik

Elektriği kim buldu? Bu sorunun birden fazla cevabı var. Elektrik, iki cismin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında veya ısının bazı kristallere olan etkisi sebebiyle meydana gelen ve etkisini, çekme, itme, mekanik, kimyasal veya ısı olayları şeklinde gösteren bir enerji çeşididir. Elektrik kelimesi, Yunanca elektrondan gelmektedir. İnsanlar elektriği yüzyıllar önce kehribarın, mesela, kumaşa sürtünmesinden sonra toz ve kıl gibi hafif cisimleri kendisine çekmesi olayı ile tanımışlardır.

Bu deneyi ilk yapan Yunanlı filozof ve bilgin Thales (M.Ö. 640-546) bu olayın sadece kehribarla ilgili olduğunu sanmış ve elektron adını kullanmıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra elektriğin kanunları bulunmuştur.  Açıklamadan da anlaşılacağı gibi, İsa’dan 600 yıl önce, Yunanlılar bir yere devamlı olarak sürtülen, böylece kızan amberin, mantar ve kağıt parçaları türünden hafif maddeleri çekebilme yeteneğini biliyorlardı.

16. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz bilim insanı William Gilbert Elektriği ciddi olarak incelemeye başlayan kişi olarak tarihe geçti. Elektrik teriminin ilk kullanıcılarından biri olarak bilinen Gilbert, durgun yani statik elektrikle manyetizma arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yaptı. Elektrik yüklerinin eksi ve artı olarak belirlenip adlandırılmasını gerçekleştirdi. Bazıları tarafından, William Gilbert elektrik mühendisliğinin veya elektrik ve manyetizmanın babası olarak düşünülür.

1767 yılında Joseph Priestley, elektrik yüklerinin birbirlerini, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak çektiklerini buldu.

El birliği ile insanların hayatlarını kolaylaştırmaya kendilerini adayan bilim ve azim sahibi mucitlerimize bir teşekkür borçluyuz. Teknoloji ile iç içe geçirdiğimiz günler ve gelecek olan günlerde daha büyük teknolojiler olacak. Yakın gelecekte yada gelecekte bilimin, azmin ve rekabetin yol açtığı hasarlar belki olacaktır ama inanıyorum ki bilimin olduğu yerde her daim çözümde olacaktır. 

 

 

Post a Comment