EN HASSAS ATOM SAATİ GELİŞTiRİLDİ

EN HASSAS ATOM SAATİ GELİŞTiRİLDİ

EN HASSAS ATOM SAATİ GELİŞTİRİLDİ

KÜTLE-ÇEKİMSEL ZAMAN GENİŞLEMESİNİ BİLE ÖLÇEBİLECEK.

GELİŞTİRİLMİŞ EN HASSAS ATOM SAATİ OLDUĞU BİLİNİYOR.

 

ATOM SAATİ NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Atomlardaki elektronlar enerjilerini yayarak veya soğurarak belirli enerji seviyelerine geçiş yaparlar. Atom saatleri bu atomlar tarafından yayılan fotonların frekanslarını kullanılarak zamanı ölçmeye yarar.

Atom saati atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen bir saat çeşididir.

 

 

Yeni geliştirilen  en hassas atom saatinde iterbiyum atomları kullanılıyor. Sadece 1,4.10^-18 hata payı ile ölçüm yapılıyor. Yani bu bir saniyenin milyarda birinin milyarda bir hata payı demek.

Bu saatin öncekilerden farkı ise yapımında kullanılan ısı kalkanı. Birkaç yıl önce geliştirilen ısı kalkanıyla iterbiyum atomu daha korunaklı hale getirildi.

ATOM SAATLERİ NERELERDE KULLANILIR?

 • Fotogrametrik ölçü aletlerinde
 • GPS sistemlerinde
 • Uzay araştırmalarında
 • Uydu sistemlerinde
 • Uçak takip ve kontrol sistemlerinde
 • Manyetik alanlarda
 • Dedektörlerde
 • Radyo kontrollü saatlerde
 • Navigasyon sistemlerinde
 • İletişim ve telekomünikasyon sistemlerinde
 • Elektrik enerjisi sistemlerinde kullanılır.

 

DÜNYANIN EN HASSAS ATOM SAATİ

PEKİ YENİ GELİŞTİRİLEN BU TEKNOLOJİ NELERE OLANAK SAĞLAYACAK?

        EN HASSAS ATOM SAATİ SAYESİNDE:

 • Albert Einstein’in genel görelilik kuramının öngördüğü kütle-çekimsel zaman genişlemesi ,
 • Dünyadaki yer-çekimi farklılıklarını hassas bir biçimde ölçen bu teknoloji sayesinde depremler sonucu yeryüzünün derinliklerinde oluşan değişiklikler,
 • Dünyanın iç akışkanlığı ve viskozitesi ölçülebilecek.
 • Hatta magmanın yer altı hareketlerinin ölçülmesi bile mümkün olabilir.

 

 

Post a Comment